Covid-19: Số ca nhiễm lên 1.203

Mới nhất Cũ nhất 06h00 <!--><!--><!--><!--> Một người nhập cảnh từ Qatar nhiễm nCoV Bộ Y tế sáng 4/11 ghi nhận một ca dương tính nCoV, là người nhập cảnh được cách ly ngay. Số ca nhiễm lên 1.203. ...

Covid-19: Số ca nhiễm lên 1.202

Mới nhất Cũ nhất 18h15 <!--><!--><!--><!--> Thêm 10 người nhập cảnh nhiễm nCoV Bộ Y tế chiều 3/11 ghi nhận 10 ca dương tính nCoV, đều là người nhập cảnh được cách ly ngay. Số ca nhiễm lên 1.202. ...

Covid-19: Số ca nhiễm 1.192

Mới nhất Cũ nhất 06h25 <!--><!--><!--><!--> 61 ngày không lây nhiễm nCoV cộng đồng Bộ Y tế sáng 3/11 không ghi nhận ca dương tính nCoV, 61 ngày không lây nhiễm cộng đồng. Số ca nhiễm 1.192. ...

Covid-19: Số ca nhiễm lên 1.192

Mới nhất Cũ nhất 18h20 <!--><!--><!--><!--> Thêm 12 người nhập cảnh nhiễm nCoV Bộ Y tế chiều 2/11 ghi nhận 12 ca dương tính nCoV, đều là người nhập cảnh được cách ly ngay. Số ca nhiễm lên 1.192. ...

Covid-19: Số ca nhiễm duy trì 1.180

Mới nhất Cũ nhất 06h00 <!--><!--><!--><!--> Hai tháng không lây nhiễm nCoV cộng đồng Sáng 2/11 Bộ Y tế không ghi nhận ca dương tính nCoV, 60 ngày không lây nhiễm cộng đồng. ...

Covid-19: Số ca nhiễm 1.180

Mới nhất Cũ nhất 06h35 <!--><!--><!--><!--> 59 ngày không lây nhiễm nCoV cộng đồng Sáng 1/11 Bộ Y tế không ghi nhận ca dương tính nCoV, 59 ngày không lây nhiễm cộng đồng. ...

Covid-19: Số ca nhiễm lên 1.180

Mới nhất Cũ nhất 18h12 <!--><!--><!--><!--> Thêm 3 người nhập cảnh nhiễm nCoV Bộ Y tế chiều 31/10 ghi nhận 3 ca dương tính nCoV, đều là người nhập cảnh được cách ly ngay tại Khánh Hòa và Đà Nẵng....

Covid-19: Số ca nhiễm duy trì 1.177

Mới nhất Cũ nhất 07h10 <!--><!--><!--><!--> 57 ngày không lây nhiễm nCoV cộng đồng Sáng 30/10, Bộ Y tế không ghi nhận ca dương tính nCoV, 57 ngày không lây nhiễm cộng đồng. ...

Covid-19: Số ca nhiễm lên 1.177

Mới nhất Cũ nhất 18h10 <!--><!--><!--><!--> Thêm 4 người nhập cảnh nhiễm nCoV Bộ Y tế chiều 29/10 ghi nhận 4 ca dương tính nCoV, đều là người từ Pháp về cách ly ngay tại Bà Rịa - Vũng Tàu....

Covid-19: Số ca nhiễm duy trì 1.173

Mới nhất Cũ nhất 06h10 <!--><!--><!--><!--> 56 ngày không lây nhiễm nCoV cộng đồng Sáng 29/10, Bộ Y tế không ghi nhận ca dương tính nCoV, 56 ngày không lây nhiễm cộng đồng. ...

Covid-19: Số ca nhiễm lên 1.173

Mới nhất Cũ nhất 18h10 <!--><!--><!--><!--> Một người về từ Angola nhiễm nCoV Bộ Y tế chiều 28/10 ghi nhận thêm một ca dương tính nCoV, là người nhập cảnh được cách ly ngay. ...

Covid-19: Số ca nhiễm duy trì 1.172

Mới nhất Cũ nhất 06h10 <!--><!--><!--><!--> 55 ngày không lây nhiễm nCoV cộng đồng Sáng 28/10, Bộ Y tế không ghi nhận ca dương tính nCoV, 55 ngày không lây nhiễm cộng đồng. ...

Covid-19: Số ca nhiễm lên 1.172

Mới nhất Cũ nhất 18h10 <!--><!--><!--><!--> Thêm 3 người nhập cảnh nhiễm nCoV Bộ Y tế chiều 27/10 ghi nhận thêm 3 ca dương tính nCoV, đều là người nhập cảnh được cách ly ngay tại Đồng Tháp và Bà...

Covid-19: Số ca nhiễm duy trì 1.169

Mới nhất Cũ nhất 06h15 <!--><!--><!--><!--> 54 ngày không lây nhiễm nCoV cộng đồng Sáng 27/10 Bộ Y tế không ghi nhận ca dương tính nCoV, 54 ngày không lây nhiễm cộng đồng. ...

Covid-19: Số ca nhiễm lên 1.169

Mới nhất Cũ nhất 18h10 <!--><!--><!--><!--> Một người về từ Nga nhiễm nCoV Bộ Y tế chiều 26/10 ghi nhận một ca dương tính nCoV, là người nhập cảnh được cách ly ngay tại Ninh Bình. ...