Home Giáo Dục Học tiếng Anh: Cậu bé 4 tuổi thuộc vanh vách bản đồ...

Học tiếng Anh: Cậu bé 4 tuổi thuộc vanh vách bản đồ thế giới

70
0
Loading...


Điền từ còn thiếu vào chỗ trống.

Phần 1

Advertisement

Thần đồng địa lý 4 tuổi

 
 

Video: The Ellen Show

Ellen: I’m going to show you a state or country and I’m going to ask you questions about it, ok?

Noah: Ok.

Ellen: All right, what is this state?

Noah: Alaska.

Ellen: And what …(1)… is this on?

Noah: North America.

Ellen: And what is the …(2)… of Alaska?

Noah: Juno.

Ellen: That is correct. All right. What is this state?

Noah: California.

Ellen: And the capital is?

Noah: Sacramento.

Ellen: And what …(3)… is in San Francisco?

Noah: The Golden Gate …(4)… 

Ellen: Don’t try to …(5)… me out like you don’t know. What country is this?

Noah: Malta.

Ellen: What’s the capital of Malta?

Noah: Valletta.

Ellen: Right. And the …(6)… of water near Malta is?

Noah: …(7)… 

Ellen: That’s right.

>>Làm tiếp phần 2

>>Xem đáp án phần 1Nguồn: Tổng Hợp

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here