Home Giáo Dục Đáp án bài toán trong kỳ thi IMSO 2019

Đáp án bài toán trong kỳ thi IMSO 2019

5
0
Loading...

Topic 68. FILLING IN BLANK SQUARES

Problem: Alex and Betty are facing each other. Between them, written on the ground, is a sequence of digits and plus signs, as shown in the figure below. From their points of view, Alex and Betty see two different expressions. Two digits can be filled in the two squares so that their expressions have the same value. What is that value?

Dịch đề: Alex và Betty đứng đối diện nhau, trên nền đất ở giữa họ có một dãy các số và các dấu cộng như hình dưới đây. Do vị trí nhìn khác nhau nên Alex và Betty nhìn thấy hai phép toán khác nhau. Ta có thể điền hai chữ số vào hai ô vuông trống sao cho kết quả của hai phép toán này là như nhau. Hỏi kết quả đó là bao nhiêu?

Advertisement
Đáp án bài toán do Philippines đề nghị trong kỳ thi IMSO 2019
Đáp án bài toán do Philippines đề nghị trong kỳ thi IMSO 2019 - 1
Đáp án bài toán do Philippines đề nghị trong kỳ thi IMSO 2019 - 2

Minh Phương

Theo VnExpress

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here