Home Giáo Dục Bài toán của ông thợ kim hoàn từ cuộc thi Purple Comet...

Bài toán của ông thợ kim hoàn từ cuộc thi Purple Comet Math Meet

104
0


Purple Comet Math Meet là cuộc thi toán đồng đội online, miễn phí do GS Titu Andreescu sáng lập và điều hành từ năm 2003, tổ chức vào tháng 4 hàng năm. Đề thi có hai cấp độ là THCS với 20 câu hỏi làm trong 60 phút và THPT với 30 câu hỏi làm trong 90 phút. Đáp số bài toán luôn là số nguyên dương từ 1 đến 1000.

Dưới đây là một bài toán trong đề thi Purple Comet 2018 dành cho học sinh phổ thông.

Một người thợ kim hoàn có thể mua hợp kim chứa 40% vàng với giá 200 đôla Mỹ một ounce, hợp kim chứa 60% vàng với giá 300 đôla một ounce và hợp kim chứa 90% vàng với giá 400 đôla một ounce. Ông muốn mua một số hợp kim này, tán nhỏ ra và nấu lại để được hợp kim chứa 50% vàng.

Thợ kim hoàn. Ảnh: dndjewelers.com

Hỏi người thợ kim hoàn phải tốn ít nhất bao nhiêu đôla cho một ounce hợp kim mà ông ta làm?

TS Trần Nam Dũng
Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TP HCM)Nguồn: Tổng Hợp